de zeven chakra's
De chakra's fungeren als transformatoren om blokkades op te lossen.
Elk chakra stelt een aspect van het bewustzijn voor dat kenmerkend voor ons leven is.
 
Chakra 1
Element: aarde
Activiteit: vitaliteit, stevigheid
Zintuig: reuk
Lichaamsdeel:   neus, voeten, benen, staartbeen
Uiting: veiligheid
 
Chakra 2
Element: water
Activiteit: beweeglijkheid
Zintuig: smaakzin
Lichaamsdeel:   tong, bekken, onderste wervels
Uiting: genieten
 
Chakra 3
Element: vuur
Activiteit: kracht, doel
Zintuig: zicht
Lichaamsdeel:   ogen, knieën, rond de navel
Uiting: doelgericht
 
Chakra 4
Element: lucht
Activiteit: liefde
Zintuig: tastzin
Lichaamsdeel:   de huid, armen, handen, rond het hart
Uiting: onvoorwaardelijke liefde
 
Chakra 5
Element: trilling
Activiteit: luisteren, zonder oordeel onthechten
Zintuig: gehoor
Lichaamsdeel:   het oor, rond de keel
Uiting: onderwijzen
 
Chakra 6
Element: licht
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activiteit: inzicht
Zintuig: alle
Lichaamsdeel:   't denken, tussen de wenkbrauwen
Uiting: intuïtie
 
Chakra 7
kosmisch bewust ALLEEN.