yoga in 't dagelijks leven
Yoga is niet alleen een uurtje in de week, maar langzaam wordt dit een onderdeel van je dagelijks leven.
 
 
 
Ochtend programma

De bastrika

volledige adem

 

Bhastrikā prānāyāma (blaasbalg adem)

 

In een zithouding na een uitademing keelslot aannemen(kin tegen je borst).

De jnāna mudrā vormen met je handen ( duim tegen de wijvingertop aan plaatsen).

Adem in en uit met kracht en geluid van een blaasbalg, tijdens de uitademing krachtig de buik intrekken en snel weer los waardoor de inademing volgt doe dit in een snel tempo.

Herhaal dit 10 to 12 maal.

Adem daarna langzaam in en neem de mula bandha aan (trek de bekkenbodem in).

Houd dit even vast en langzaam weer uit.

Herhaal dit 3 tot 4 maal.

Uitwerking van deze adem oefening:

Het is een energiegevende en reinigende adem beweging,de kracht van de spijsvertering neemt toe, de stof wisseling wordt geholpen met de verbranding te intensiveren.

 

 

Volledige adem

 

Buik:

Vorm met je vingers een waaier. De handen rust op je buik.

Bij elke inademing voel je druk onder de handen, uitademend verdwijnt de druk.

Adem iets meer in om de druk te vergroten en bewust te worden.

Herhaal 3x

Maag flank:

Plaats de handen om de ribben

Bij elke inademing voel je druk onder de handen,( de ribben zetten uit)

uitademend verdwijnt de druk.

Adem iets meer in om de druk te vergroten en bewust te worden.

Herhaal 3x

Borst:

De handen leg je op de borst bij elke adem beweging gaat de borst iets mee.

Herhaal 3x

Verenig deze 3 bewegingen als een golfbeweging.

De in- zowel als de uitademing begint bij de buik.

Na de uitademing cre�er je een pauze en geniet van de rust

 

 

 

SO HUM meditatie

Adem in door beide neusgaten naar het punt tussen de wenkbrauwen.

Vanuit dit punt trek je twee denkbeeldige lijne omlaag tot onder je neus

en verbindt deze twee lijne met een horizontale lijn.Je vormt een denkbeeldige driehoek.

Laat de adembeweging plaats vinden in deze driehoek

inademend verplaats je de aandacht naar de punt van de driehoek

 uitademend verplaats je de aandacht  naar de basis lijn van de driehoek.

Blijf even in aandacht met deze adembeweging.

Verplaats de aandacht naar het punt tussen de wenkbrauwen en

ga naar binnen naar het scherm van je gedachten.

 Wat zie je op dit scherm is er niets dan is dat ook goed laat alles zijn wat er is.

Laat er een vlammetje een kaarsje ontstaan.

Op het scherm van je gedachten verschijnt er vervolgens tijdens de inademing SO

en tijdens de uitademing  verschijnt op het scherm Hum

Tijdens deze beweging komt het lichaam, adem en gedachten  tot rust

 
 
 
Ademoefening voor balans werking van linker en rechter hersen helft.
 

 

Nadi shodan

                    

Oefening:

Oefen deze adembeweging langzaan en bewust zonder te haasten of forceren.

Kom in  een zithouding adem bewust in en uit.

Buig de middelvinger  en wijsvinger naar de handpalm plaats de gestrekte duim er tegen aan, de ring en pink-vinger zijn gestrekt,de ringvinger wordt dan tegen het voorhoofd geplaatst tussen de wenkbrauwen.

De duim sluit wisselend na een inademing een neusgat af.

- sluit eerst het rechter neusgat af, adem langzaam uit en weer in door het linker neusgat sluit het linker neusgat af.

- adem langzaam uit en in door het rechter neusgat en sluit het linker neusgat weer af.

- wissel dit een aantal malen af en eindig met het afsluiten van het rechterneusgat. Adem uit dan door beide neusgaten.

 

Invloed van de dominante neusgang:

Onder normale omstandigheden stroomt de adem gedurende een tot twee uur door  hetzelfde neusgang alvorens te wisselen. Wanneer er iets belangrijks te gebeuren staat in het organisme zelf of in de omgeving, begint de ademstroom zich echter anders te gedragen. Dominantie van de rechterneusgang be�nvloed de linker hersenhelft.

Dominantie van linker neusgang be�nvloed de rechter hersenhelft.

Rechter neusgang komt overeen met fase van toegenomen activiteit.

Linker neusgang vertegenwoordigd de rust periode.

 

Voorbelden van activiteit die verband houden met de neusgaten:

 

Linker

1 rustige zakene die geen beweging vereisen.

2 het bespelen of luisteren van een muziekinstrument.                               .

3 mediteren

4 verkoeling

5 analytisch denken

 

Rechter

1 Onrustige zaken, waarvoor beweging verreist is.

2 Schrijven van een manuscript

3 invloed op verteren

4 adem van het vuur

5 emotioneel