het logo
Het logo waarop u zojuist geklikt heeft is het logo van Nanda, uw docente.
 

Nanda heeft dit logo op deze manier ontworpen, omdat de vormen die ze gebruikt heeft, enigszins de essentie van yoga weergeven.
De mens heeft ze in het midden gezet, met de armen reikend naar verbinding.
De driehoek symboliseert de drie-eenheid. De punt naar boven staat voor opstijgende energie naar de hemel, voor vuur en is een actief mannelijk beginsel.
De cirkel staat symbool voor oneindigheid, perfectie en eeuwigheid.
Het vierkant staat voor stevigheid, onbeweeglijke, aardse en tastbare volmaaktheid en wordt geassocieerd met betrouwbaarheid, eerlijkheid, beschutting en veiligheid. In het Hindoe´sme is het het symbool voor orde in het universum en evenwicht tussen de tegenstellingen.