Desiderata
 
Blijf kalm temidden van het lawaai, de haast, gedenk hoe vredig de stilte kan zijn.
Blijf op goede voet met alle mensen zonder jezelf te verloochenen.
Spreek de waarheid 'helder', luister naar anderen, zelfs al lijken zij dom, 'onwetend', ook zij hebben iets te zeggen.
Vermijd luidruchtige agressieve mensen, zij zijn een kwelling voor de geest. Als je jezelf met anderen vergelijkt, zou je ijdel of verbitterd kunnen worden, er zullen altijd mensen zijn die beter of minder zijn dan jij.
Verheug je op wat je hebt bereikt, nog wilt bereiken.
Blijf belang stellen in je eigen ontwikkeling, maar blijf bescheiden, dit is je werkelijke bezit bij de steeds wisselende fortuin in de tijd.
Wees behoedzaam in zaken, want de wereld is vol bedrog. Maar laat je hierdoor niet afleiden van de werkelijke waarden, velen streven naar hoge idealen, overal ontmoet je heldendom om je heen.
Blijf jezelf.
Vrees vooral geen genegenheid.
Wees ook niet cynisch ten aanzien van de liefde, want tegenover alle dorheid, ontgoocheling is zij eeuwig als gras.
Aanvaard goedmoedig het klimmen der jaren, doe met gratie afstand van je jeugd.
Ontwikkel geestkracht om je te wapenen bij onverwachte tegenslag. Maar maak je geen zorgen om hersenschimmen.
Vrees wordt vaak geboren uit vermoeidheid, uit eenzaamheid.
Betracht een gezonde zelfdiscipline, maar wees vriendelijk voor jezelf.
Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren, je hebt het recht om hier te zijn.
Of je het doorgrond of niet, twijfel er niet aan, dat het heelal zich ontvouwt zoals het moet.
Ga daarom in vrede met God, hoe je hem je ook voorstelt, wat je ook doet of nastreeft, houd vrede in je ziel in de luidruchtige verwarring van het leven.
Ondanks alle geveinsdheid, geestdodendheid, vervolgen dromen, is dit nog steeds een prachtige wereld.
Wees zorgvuldig. Streef naar geluk.