Hij die niets kent, heeft niets lief
Hij die niets kan, begrijpt niets
Hij die niets begrijpt, heeft geen waarde
Maar hij die begrijpt, heeft lief
Neemt waar,
Schouwt.
Hoe meer iets gekend wordt, des te groter is de liefde
 
Paracelus